Bar

Klima Bara određena je geografskim položajem u zoni umjerenog klimatskog pojasa i blizinom dvije velike vodene površine, Jadranskog mora i Skadarskog jezera, kao i smjerom pružanja središnjeg planinskog vijenca sa masivom Rumije, čije se visine kreću od 800 do 1.594 mnv.

Jadranski klimatski pojas odlikuje se blagom sredozemnom klimom, dok planine Sutormana, Rumije i Lisinja imaju odlike planinsko-mediteranske klime. Pojas Skadarskog jezera ima jadransku klimu s jakim uticajima kontinentalne, sa znatnim oscilacijama temperature.

Barska opština odlikuje se dugim, toplim i sušnim ljetima, a blagim i kišovitim zimama. Srednja godišnja temperatura kreće se od 8,7°C do 23,3°C. Maksimalne srednje mjesečne temperature u julu su 27,8°C, a minimalne srednje mjesečne u januaru 4,3°C. Kupališna sezona traje od sredine maja do sredine oktobra, kada temperatura vode dostiže i do 27°C. Srednja godišnja količina padavina na ovom području varira od 33 mm do 171 mm. Najveće padavine su u novembru i februaru, a najmanje u julu i avgustu. 

Prosječna julska temperatura mora je 23,2ºC, a providnost pet metara.

Bar je jedan od najosunčanijim mjesta južne Evrope. Može se pohvaliti velikim brojem sunčanih dana, sa čestim prisustvom vjetra i vrlo dugim trajanjem insolacije (oko sedam časova dnevno). Prosječno godišnje ima 2.555 sunčanih sati

 

Explore the place

Bar
from
€550 /night
Bar
from
€0 /night
Bar
from
€35 /night

View More

LUXURY APARTMENT
€900 /night
Bar
4.3/5 Very Good 3 Reviews
10 7 8 115 sqft
Apartmani Ivana Bar
€35 /night
Bar
Not rated 0 Review
4 3 1 30 sqft
Stan Vukazić
€50 €30 /night
Bar
Not rated 0 Review
4 4 1 57 sqft

View More

The City Maps