Karučki krš

Apartman na Karucu. Karučki krš. Sa pogledom na jezero, sa terasom, ležaljkama i raznim rikvizitima za vodu.